rządzić się


rządzić się
Coś rządzi się własnymi prawami «coś opiera się na swoistych regułach, zasadach»: Świat telewizyjnego ekranu rządzi się swymi własnymi prawami. Na potrzeby TV stworzono nawet pewien schemat zachowań i cech kulturowych, które mają cechować nowoczesnego człowieka. T. Raczek, Pies.
Rządzić się jak szara gęś zob. gęś 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rządzić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sprawować władzę u siebie; rządzić : {{/stl 7}}{{stl 10}}Miasta rządziły się samodzielnie. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} podporządkowywać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rządzić się jak szara gęś — {{/stl 13}}{{stl 7}} decydować za kogoś, postępować samowolnie, nie licząc się z nikim : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rządzić się jak szara gęś w cudzym domu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rządzić — ndk VIa, rządzićdzę, rządzićdzisz, rządź, rządzićdził, rządzićdzony 1. «sprawować rządy, mieć władzę, panować nad kimś, nad czymś, władać, kierować kimś albo czymś; zarządzać, rozporządzać czymś» Rządzić mądrze, sprawnie, sprawiedliwie,… …   Słownik języka polskiego

  • panoszyć się — ndk VIb, panoszyć sięszę się, panoszyć sięszysz się, panoszyć sięnosz się, panoszyć sięszył się «wynosić się nad innych, chcieć panować, przewodzić; rządzić się» Zwycięzcy panoszyli się w mieście. W górach panoszyły się bandy rabusiów. przen.… …   Słownik języka polskiego

  • rozpanoszyć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIa, rozpanoszyć sięszę się, rozpanoszyć sięszy się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zacząć zachowywać się zuchwale, komenderować innymi bezprawnie, korzystając z sytuacji (np.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpanoszyć się — dk VIb, rozpanoszyć sięszę się, rozpanoszyć sięszysz się, rozpanoszyć sięnosz się, rozpanoszyć sięszył się «zacząć na dobre się panoszyć, rządzić się» Wojsko rozpanoszyło się w zdobytym mieście. przen. Myszy rozpanoszyły się w piwnicy …   Słownik języka polskiego

  • szarogęsić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, szarogęsić sięgęszę się, szarogęsić sięęsi się, szarogęsić sięgęś się {{/stl 8}}{{stl 7}} zaprowadzać gdzieś bezprawnie własne porządki, rządzić się gdzieś samowolnie bez oglądania się na innych {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szarogęsić się — ndk VIa, szarogęsić sięgęszę się, szarogęsić sięgęsisz się, szarogęsić sięgęś się, szarogęsić sięgęsił się pot. iron. «rządzić się gdzieś samowolnie (jak szara gęś)» …   Słownik języka polskiego

  • rozporządzać się – rozporządzić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} samowolnie czymś dysponować, dysponować czymś na własną rękę, na własną odpowiedzialność; rządzić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozporządzać się cudzą własnością, cudzym mieniem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • panoszyć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, panoszyć sięszę się, panoszyć sięszy się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wywyższając się, wynosząc się, próbować panować nad innymi, rządzić, kierować innymi, także przy użyciu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień